Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.

Nyhet angående vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt på Årsmøte 1. mars var avhengig av at Søgne Kommune ikke brukte sin innsigelsesrett til endringer. Kommunen har ikke brukt denne retten slik at de nye endringene er gyldig, og kommunen har ikke lenger noen innsigelsesrett. De nye vedtektene betyr videre følgende endringer:
Båtplassene kan nå omsettes fritt til den pris som blir avtalt. Selger og kjøper er ansvarlig for at overdragelsen blir registrert i sameiet.
Søgne Kommune kan ikke lenger tildele ledige plasser i Torvefjorden båthavn fra sin venteliste.

Båtopptak høsten 2019.

 28 september og 12 oktober, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


TORVEFJORDEN BÅTHAVN AL

NATTEVAKTORDNINGEN 2019

Styret har bestemt at nattevaktsordningen for 2019 skal starte opp fredag 27. april, og vil vare fram til lørdag 29.nov.

Vaktordningen skal gå på omgang mellom medlemmene sortert etter bryggeplass med 2 stk. på vakt hver natt fra kl. 22.00 til 05.00. Vi har som vanlig sørget for å bytte slik at medlemmer med bosted utenfor distriktet har fått vakt i juli.

Vi minner om at det er båtplasseieren som er ansvarlig for at eventuell leietaker får skikkelig informasjon om ordningen.

Vedlagt følger vaktliste for hele sesongen.

Vaktene kan bruke vaktbua som fast oppholdssted mellom inspeksjonsrundene. Nøkkelen hentes hos ESSO Tangvall før vakten begynner. Begge er ansvarlig for at nøkkelen hentes, men kan eventuelt avtale seg imellom.

Etter avsluttet vakt legges nøkkelen i postkassen hos ESSO.

Fullstendig vaktinnstruks henger oppslått på veggen inne i vaktbua.

Den som av en eller annen grunn ikke kan stille på vakt på sin anviste dag, kan gå fram på følgende måte:

Skaffe egen vikar (over 18 år)

eller Bytte med et annet medlem som er oppført på vaktlisten

eller Melde fra innen en uke før vaktdato til en av vaktmestrene pr. tlf eller ved brev til Torvefjorden båthavn. Pris kr. 1000 for vakta. Under en uke kr. 1100.

tlf Sigurd M Larsen 91514589

tlf Gunnar Larsen 48355909

Den som ikke møter opp på vakt og ikke har gitt beskjed innen 18.00 samme dag, eller ikke har skaffet vikar, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1200,-

Dersom bare en av vaktene møter opp, skal den som har møtt fram ringe etter sin vaktkollega. Får han ikke kontakt og den andre ikke dukker opp innen 22.30 skal han ringe etter vikar i henhold til liste i vaktbua. Den uteblevne vakt blir da ansvarlig for oppgjør til vikaren.

GOD VAKT