Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.


24.08.20

Fellesopptak 2020

Lørdag 26. september 08:00 - 12:00

Lørdag 10. oktober kl. 08:00 - 12:00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen Tlf: 915 14 589

Gunnar Larsen Tlf: 483 55 909

Oppslag med fullstendig informasjon og priser finnes her.


08.04.20

Vi har fått melding om innbrudd i flere av båtene som ligger i vinteropplag, vi oppfordrer alle til å sjekke båtene sine og anmelde evt. tyveri / skadeverk til politiet.Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 3.mars kl:19:00

Gunders kafe, Tangvall

Under fanen dokumenter ligger innkallingen som er sendt ut og nye vedtekter som skal vedtas på årsmøte, det dreier seg om endringer for å tilpasse oss den nye selskapsformen SA

Kjøp og salg av båtplasser

Kjøp og salg av båtplasser er nå en sak mellom kjøper og selger, og skal avtales dere imellom. Styret i Torvefjorden båthavn er ikke part når kjøp og salg finner sted, men skal ha skriftlig bekreftelse fra begge parter at transaksjonen har funnet sted.
Det har blitt reist en del spørsmål rundt behovet for et eierbevis eller lign. for å dokumentere rett eierskap.
Styret mener at register som forretningsfører har er tilstrekkelig, i tillegg er tilsendt faktura på årsavgift bevis på eierskap.
Register som viser eierskap driftes av forretningsfører i Torvefjorden båthavn og han eller henne vil til enhver tid sitte på oppdatert informasjon.
Vi anbefaler alle å inngå kjøpskontrakt dere imellom i tillegg til skriftlig bekreftelse fra begge parter til forretningsfører.
Ønsker man å sjekke hvem som eier plassen kan forretningsfører kontaktes, opplysningene vil da bli gitt.
For mer informasjon kontakt forretningsfører.
Kontakt-info finnes her.
Link til en kjøpskontrakt som kan brukes fra forbrukerrådet finnes her.
Det koster 500 kr. for å dekke kostnader forbundet med overdragelsen, dette betales til Torvefjorden båthavn direkte.
Forretningsfører sender ut faktura til kjøper som må være betalt før overdragelsen finner sted. Betalt faktura vil også være bevis på overdragelsen.Nyhet angående vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt på Årsmøte 1. mars var avhengig av at Søgne Kommune ikke brukte sin innsigelsesrett til endringer. Kommunen har ikke brukt denne retten slik at de nye endringene er gyldig, og kommunen har ikke lenger noen innsigelsesrett. De nye vedtektene betyr videre følgende endringer:
Båtplassene kan nå omsettes fritt til den pris som blir avtalt. Selger og kjøper er ansvarlig for at overdragelsen blir registrert i sameiet.
Søgne Kommune kan ikke lenger tildele ledige plasser i Torvefjorden båthavn fra sin venteliste.

Båtopptak høsten 2019.

 28 september og 12 oktober, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


  Torvefjorden Båthavn Vaktliste 2020

Plass Dato Fornavn Etternavn

E10 24.04.2020 Vidar Andresen

E11 24.04.2020 Espen Snaprud

E12 25.04.2020 Torgeir Kallhovd

E13 25.04.2020 Kjell Soltvedt

E14 26.04.2020 Oddvar Hærås

E15 26.04.2020 Bernt L Daland

E16 27.04.2020 Stein Vidar Eikhom

E17 27.04.2020 Elen Bente Syverstad

E18 28.04.2020 Geir Sandaker

E19 28.04.2020 Rune Skeie

E20 29.04.2020 Gudbrand Kaurstad

E21 29.04.2020 Mardon Meihack

E22 30.04.2020 Jan I Systad

F073 30.04.2020 Otto Skarpeid

E24 01.05.2020 Einar Gudmundson

E25 01.05.2020 Jan Kåre Vinvand

E26 02.05.2020 Bjarne Gundersen

E27 02.05.2020 Bjarne Alfsvåg

E28 03.05.2020 Geir Nerbø

E29 03.05.2020 Tørres E Hansen

E30 04.05.2020 Ole J Bakkevold

E31 04.05.2020 Kjetil Dale

F074 05.05.2020 Terje Svestad

E33 05.05.2020 Atle J Fosse

E34 06.05.2020 Sigvar Skeie

E35 06.05.2020 Roar Wahl Tryfoss

E36 07.05.2020 Jakob Bakka

E37 07.05.2020 Jan Hedenstad

F075 08.05.2020 Per Jan Nepstad

E39 08.05.2020 Jan Langenes

E40 09.05.2020 Werner Stausland

E41 09.05.2020 Magnar Nilsen

E42 10.05.2020 Oddvar Gunvaldsen

E43 10.05.2020 Bjarne Løgevig

E44 11.05.2020 Knut Djupdal

E45 11.05.2020 Morten Nygaard

E46 12.05.2020 Terje Seilskjær

E47 12.05.2020 Henriette Myhren Nøding

E48 13.05.2020 Dagfinn Eftevand

E49 13.05.2020 Magnus Tangvall

E50 14.05.2020 Øystein Damgård

E51 14.05.2020 Turid Dovland

E52 15.05.2020 Åshild Aalvik

E53 15.05.2020 Tor Sigve Stangeland

E54 16.05.2020 Øyvind Berge

E55 16.05.2020 Bjarne Hove

E56 17.05.2020 Asbjørn Jakobsen

E57 17.05.2020 Arne Chr. Andersen

E58 18.05.2020 Jan Erik Rislå

F077 18.05.2020 Jan Tormod Halland

F078 19.05.2020 Kjell E Eriksen

E62 19.05.2020 Kjell Arne Sjustøl

E63 20.05.2020 Svein Hansen

E64 20.05.2020 Tor O H Westhassel

E65 21.05.2020 Ingrid Ropstad

F079 21.05.2020 Helge Vollen

F081 22.05.2020 Roy Giske Andersen

E68 22.05.2020 Johan Orthe

E69 23.05.2020 Linda Moseid

E70 23.05.2020 Sigurd Magne Larsen

E71 24.05.2020 Ståle Tofteland

E72 24.05.2020 Tor Stea

E73 25.05.2020 Anne-Gro Eriksen

F083 25.05.2020 Roald Solberg

F087 26.05.2020 Kjetil Byklum

E76 26.05.2020 Anne K Abrahamsen

E77 27.05.2020 Preben Falkum

E78 27.05.2020 Kjell Hodne

E79 28.05.2020 Margaret, Andersen

E80 28.05.2020 Janne I Eikaas

E81 29.05.2020 Jon Matzow

E82 29.05.2020 Asle Jonas Holmen

E83 30.05.2020 Per Arne Svindseth

E85 30.05.2020 Harald, Sødal

E87 31.05.2020 Ove Lyngholt

E89 31.05.2020 Asbjørn Dahle

E91 01.06.2020 Arvid Hareland

F002 01.06.2020 Gunnar Jensen

F089 02.06.2020 Erik H Andresen

F004 02.06.2020 Kirsten Magnussen

F005 03.06.2020 Lars Pedersen

F006 03.06.2020 Didrik Røiland

F007 04.06.2020 Linnea Marie Høyem

F008 04.06.2020 Arne Olsen

F009 05.06.2020 Ånund Kjelleberg

F010 05.06.2020 Tor O Bjoraa

F011 06.06.2020 Aud Marit Andersen

F012 06.06.2020 Rolf Jakobsen

F013 07.06.2020 Terje Gunnufsen

F014 07.06.2020 Gunn Gjervoldstad

F015 08.06.2020 Turid Novak

F016 08.06.2020 Vidar Jakobsen

F017 09.06.2020 Thelma Amundsen

F018 09.06.2020 Nina Knutsen

F019 10.06.2020 Anders Haugland

F020 10.06.2020 Jon Vidar Severinsen

F021 11.06.2020 Einar Skarpaas

F022 11.06.2020 Eivind Jacobsen

F091 12.06.2020 Arnt Johnny Frøysland

F024 12.06.2020 Lars Skomedal

F025 13.06.2020 Trina Coward

F026 13.06.2020 Steinar Furuborg

F027 14.06.2020 Jan Aas

F028 14.06.2020 Helge Pedersen

F029 15.06.2020 Terje Hovland

F031 15.06.2020 Kjell E Bjerge

F032 16.06.2020 Øyvind Bakkevold

F033 16.06.2020 Jan Inge Jenssen

F034 17.06.2020 Jan A Isaksen

F035 17.06.2020 Svein Thorstensen

F036 18.06.2020 Geir Kjelland

F037 18.06.2020 Johannes Tofte

F038 19.06.2020 Inger J Langlo

F039 19.06.2020 Jan Rune Bugge

F093 20.06.2020 Harald Nilsen

F095 20.06.2020 Roy Stubstad

F042 21.06.2020 Ada Elise Nygård

F043 21.06.2020 Linda Tofteland

F044 22.06.2020 Per A Kjøstvedt

F045 22.06.2020 Svein Ole Borø

F046 23.06.2020 Stein Severinsen

F097 23.06.2020 Jan M Frøysland

F048 24.06.2020 Raymond Jacobsen

F049 24.06.2020 Tor Skoland

F050 25.06.2020 Ingvar Føreland

F051 25.06.2020 Eystein Ripegutu

F052 26.06.2020 Jan H Helland

F053 26.06.2020 Rita Abrahamsen

F054 27.06.2020 Lise Ekeland

F055 27.06.2020 Svein A Mortensen

F056 28.06.2020 Solveig Bentsen

F057 28.06.2020 Kjell I Mortensen

F058 29.06.2020 Arve Christensen

F059 29.06.2020 Johannes Moe

F060 30.06.2020 Bjørn Repstad

F061 30.06.2020 Terje Bjelland

F062 01.07.2020 Ole I Førland

F063 01.07.2020 Tor Hartvig Eriksen

F064 02.07.2020 Gunnar Larsen

F066 02.07.2020 Vileli AS

F067 03.07.2020 Kjell Bentestuen

F068 03.07.2020 Hans Betsaker

F069 04.07.2020 Jan Erik Plathe

F070 04.07.2020 Asbjørn Henriksen

F071 05.07.2020 Morten Morell

F072 05.07.2020 Kenneth Ose

E23 06.07.2020 Frode Dyrstad

E32 06.07.2020 Anne Marie Try Laundal

E38 07.07.2020 Knut Nygaard

F076 07.07.2020 Cesilie Torheim

E59 08.07.2020 Gunnar Sangvik

E60 08.07.2020 Grete Hortemo

E66 09.07.2020 Geir Aune

E67 09.07.2020 Annika Biørnstad

E74 10.07.2020 Gudmund Moland

F085 10.07.2020 Jan Inge Andreassen

E75 11.07.2020 Trond Lye

F003 11.07.2020 Bernt W Pettersen

F023 12.07.2020 Terje Øvrebø

F040 12.07.2020 Marianne Ramstad Malone

F041 13.07.2020 Harald Hodne

F047 13.07.2020 Line Christin Petzold

C28 14.07.2020 Andreas Løge

C29 14.07.2020 Terje Berge

C33 15.07.2020 Randi Tallaksen

D02 15.07.2020 Jan O Johannesen

F105 16.07.2020 Bernt W Pettersen

D04 16.07.2020 Nancy Borøy Lohna

C11 17.07.2020 Frede W Jacobsen

A10 17.07.2020 Bjørn Stangeland

C13 18.07.2020 Johan Løvdal

D13 18.07.2020 Jorunn Dybvik

D44 19.07.2020 Jan Opsal

D54 19.07.2020 Fredrik Haarstad

D61 20.07.2020 Leif Øvland

D62 20.07.2020 Roald Haarstad

A24 21.07.2020 Jardar Varhaug

B27 21.07.2020 Bjørn Vikdal

C04 22.07.2020 Margrethe Tolo

E08 22.07.2020 Trond E Johansen

E09 23.07.2020 Siri Coward

A34 23.07.2020 Hilde Evensen

B03 24.07.2020 John A Lohne

B04 24.07.2020 Gunvor Kristensen

B05 25.07.2020 Kari Kleivset

B06 25.07.2020 Kjell Holen

B07 26.07.2020 Odd K. Lorentzen

B08 26.07.2020 Arne Nilsen

B09 27.07.2020 Birger Karlsen

B10 27.07.2020 Ellen Tveitdal

B11 28.07.2020 Elisabeth Nordfonn

B12 28.07.2020 Torfinn Nilsen

B13 29.07.2020 Torbjørn Syvertsen

B14 29.07.2020 Turid Jerstad

B15 30.07.2020 Hendy Østermann

B16 30.07.2020 Tor Abrahamsen

B17 31.07.2020 Lars Albretsen

B18 31.07.2020 Jorunn Bjørkkjær

B19 01.08.2020 Åse Simonsen

B20 01.08.2020 Brith Vågslid

B21 02.08.2020 Lars Helge Brunborg

B22 02.08.2020 Erlend Bakke

B23 03.08.2020 Thomas Kristensen

B24 03.08.2020 Øystein Mjølund

B25 04.08.2020 Robert Langård

B26 04.08.2020 Dag Fossestøl

A26 05.08.2020 Tor Stie

B28 05.08.2020 Bitten Røysland

B29 06.08.2020 Liv Marit Torvund

B30 06.08.2020 Kjell Svenning

A28 07.08.2020 Einar Skarpeid

C05 07.08.2020 Arild Knutsen

C06 08.08.2020 Jostein Schaldemose

C07 08.08.2020 Torbjørn Kjelland

C09 09.08.2020 Lars Gunnar Eriksen

C10 09.08.2020 Helge Røsstad

F099 10.08.2020 Terje Mydland

C12 10.08.2020 Ingar Onsager

F101 11.08.2020 Øyvind Eriksen

C14 11.08.2020 Ingar Onsager

C15 12.08.2020 Bjørgulf Henriksen

C16 12.08.2020 Roy Zimmermann

C17 13.08.2020 Erik E Sæther

C18 13.08.2020 Knut Kleveland

C19 14.08.2020 Terje Bergstøl

C20 14.08.2020 Odd A Lohne

C21 15.08.2020 Odd Håland

C22 15.08.2020 Axel Bjørnestøl

C23 16.08.2020 Asbjørn Thorsen

C24 16.08.2020 Signe Thorkildsen

C25 17.08.2020 Bjørn Johansen

C26 17.08.2020 Magnhild Kleiven

F103 18.08.2020 Alfred Gimle Ro

C27 18.08.2020 Øystein Olsen

F107 19.08.2020 Bjarne Knutsen

C31 19.08.2020 Ronald Thorbjørnsen

F109 20.08.2020 Erik Klev

A08 20.08.2020 Hege Aamdal

A12 21.08.2020 Helge Njål Jacobsen

D05 21.08.2020 Sigbjørn Sødal

D06 22.08.2020 Øystein Dybesland

D07 22.08.2020 Hans K Sødal

D08 23.08.2020 Asbjørn Tønnessen

D09 23.08.2020 Bjøgulf Sødal

D10 24.08.2020 Helge Røsstad

D11 24.08.2020 Olav J Neset

A14 25.08.2020 Monica Johansen

D12 25.08.2020 Anne Lise Thommassen

D14 26.08.2020 Linda Holskog

D15 26.08.2020 Jon E Dybvik

D16 27.08.2020 Siren H Pettersen

D17 27.08.2020 Randi Berntsen

D18 28.08.2020 Bjørn Tjomsland

D19 28.08.2020 Sigvar Skeie

D20 29.08.2020 Bjørn Tjomsland

D21 29.08.2020 Solveig Haavik

D22 30.08.2020 Jørgen Larsen

D23 30.08.2020 Trond Lohne

D24 31.08.2020 Anne Lise Thommassen

D25 31.08.2020 Linda Sørensen

D26 01.09.2020 Oscar Lohne

D27 01.09.2020 Roger Federrici

D28 02.09.2020 Rune Brandsvoll

D29 02.09.2020 Kjell Richard Olsen

D30 03.09.2020 John Brandsvoll

D31 03.09.2020 Bjarne Olsen

D32 04.09.2020 Odd Andersen

D33 04.09.2020 Cesilie Fornes

D34 05.09.2020 Torstein Ribe

D35 05.09.2020 Jan Frode Haaland

D36 06.09.2020 Marie K. Meihack

D37 06.09.2020 Reidun H Knutsen

D38 07.09.2020 Geir Torkildsen

D39 07.09.2020 Kjell Iversen

D40 08.09.2020 Agder Folkehøgskole

D41 08.09.2020 Henry Kristiansen

D42 09.09.2020 Dag Ernst

D43 09.09.2020 Helge Bakke

A16 10.09.2020 Svenn O Pedersen

D45 10.09.2020 Brit Larsen

D46 11.09.2020 Nils E Hansen

D47 11.09.2020 Britt Larsen

D48 12.09.2020 Morten Nepstad

D50 12.09.2020 Kay Johansen

D51 13.09.2020 Martha Håverstad

D52 13.09.2020 Selmer Suvatne

A18 14.09.2020 Pekka Granroth

D53 14.09.2020 Arild Lervik

D55 15.09.2020 Alf B Olsen

D56 15.09.2020 Arne Omdal

D57 16.09.2020 Kai Tobiassen

D58 16.09.2020 Steinar Ugland

D59 17.09.2020 Inga Fidjestøl

D60 17.09.2020 Vidar Furuborg

A20 18.09.2020 Torbjørn Henriksen

A22 18.09.2020 Jan Frode Haaland

D63 19.09.2020 Jan Erik Trydal

D64 19.09.2020 Terje Dvergsnes

D66 20.09.2020 Harald Andreassen

D67 20.09.2020 Paul Nybling

D68 21.09.2020 Kennet Bakke

D69 21.09.2020 Arne J Haugen

D71 22.09.2020 Jan Simon Nilsen

D73 22.09.2020 Magne Nilsen

E02 23.09.2020 Jorunn Haugen Aske

E03 23.09.2020 Øyvind Haarr

E04 24.09.2020 vikar

E05 24.09.2020 Ole Jakob Sødal

E06 25.09.2020 Jan A Kleivset

E07 25.09.2020 Randulf Roaldsnes

A30 26.09.2020 Knut Kristensen

A32 26.09.2020 Jan Pedersen